Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

A/A ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
16 ΕΒΔ. 2 ΕΒΔ
ΕΞΕΤ
ΑΟΒ ΚΟΒ
ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
1. Αγγλικά Ι 3 48 Γ, Π 200 100
Ελληνικά Ι
(Αλλοδαποί σπουδαστές)
3 48 Γ, Π 200 100
Γαλλικά Ι (κατά περίπτωση) 2 32 Γ, Π 200 100
2. Πληροφορική Ι 3 48 ΠΡ 200 100
3. Ηλεκτροτεχνία Ι 6 96 Γ 160 80
4. Εφαρμοσμένα μαθηματικά 4 64 Γ 200 100
5. Εισαγωγή στη διοικητική 3 48 Γ 160 80
6. Ναυτική ιστορία 3 48 Γ 160 80
7. Στοιχεία διεθνούς δικαίου θαλάσσης και ανθρωπιστικού δικαίου 2 32 Γ 160 80
8. Ναυτικοί κανονισμοί 3 48 Γ 160 80
9. Γενικές ναυτικές  γνώσεις 3 48 Γ 160 80
10. Φυσική αγωγή ΠΡ 120 60
11. Πεζικές ασκήσεις-Πυρά ΠΡ 120 60
12 Eφόλκια – Πρωρατικά ΠΡ 120 60
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 30 480 1920 960

Γ : Γραπτά            Π : Προφορικά              ΠΡ : Πρακτικά

Β’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Α. ΑΡΜΕΝΙΣΤΕΣ

 

 

    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A ΜΑΘΗΜΑ
    16 ΕΒΔ. 2 ΕΒΔ ΑΟΒ ΚΟΒ
    ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤ    
1 Αγγλικά  ΙI 3 48 Γ , Π 200 100
Ελληνικά II 3 48 Γ , Π 200 100
Γαλλικά ΙI 2 32 Γ,Π 200 100
2 Πληροφορική ΙI 3 48 Γ   50%
ΠΡ 50%
200 100
3 Ναυτιλία I 4 64 Γ 200 100
4 Ναυτική Τέχνη I 4 64 Γ   50%
ΠΡ 50%
200 100
5 Ευστάθεια Φόρτωση 4 64 Γ 200 100
6 Συντήρηση Σκάφους 3 48 Γ 160 80
7 Τοπογραφία – Χαρτογραφία 2 32 Γ 160 80
8 Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας Ι 2 32 Γ 160 80
9 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 3 48 Γ 160 80
10 Ναυτικά Όργανα 2 32 Γ 160 80
11 Φυσική Αγωγή ΠΡ 120 60
12 Πεζικές Ασκήσεις- Πυρά ΠΡ 120 60
13 Εφόλκια – Πρωρατικά ΠΡ 120 60


Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A ΜΑΘΗΜΑ
    16 ΕΒΔ. 2 ΕΒΔ ΑΟΒ ΚΟΒ
    ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤ    
1 Αγγλικά  ΙI 3 48 Γ , Π 200 100
Ελληνικά II 3 48 Γ , Π 200 100
Γαλλικά ΙI 2 32 Γ,Π 200 100
2 Πληροφορική ΙI 3 48 Γ   50% ΠΡ 50% 200 100
3 Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 4 64 Γ 200 100
4 Μικροοικονομική 4 64 Γ 200 100
5 Ναυτικός Εφοδιασμός 4 64 Γ 200 100
6 Στοιχεία Στατιστικής 4 64 Γ 160 80
7 Στοιχεία Αστικού / Εμπορικού Δικαίου 3 48 Γ 160 80
8 Διοίκηση Παραγωγής 3 48 Γ 160 80
9 Διαχείριση Μεταφορών 2 32 Γ 160 80
10 Φυσική Αγωγή ΠΡ 120 60
11 Πεζικές Ασκήσεις- Πυρά ΠΡ 120 60
12 Εφόλκια – Πρωρατικά ΠΡ 120 60

 

Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A ΜΑΘΗΜΑ
    16 ΕΒΔ. 2 ΕΒΔ ΑΟΒ ΚΟΒ
    ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤ    
1 Αγγλικά  ΙI 3 48 Γ , Π 200 100
Ελληνικά II 3 48 Γ , Π 200 100
Γαλλικά ΙI 2 32 Γ,Π 200 100
2 Πληροφορική ΙI 3 48 Γ  50% ΠΡ 50% 200 100
3 Οργάνωση Επικοινωνιών Ι 3 48 Γ 200 100
4 Επικοινωνίες Δεδομένων 3 48  Γ 200 100
5 Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα/ Θόρυβος 3 48 Γ 200 100
6 Γενικά Ηλεκτρονικά 3 48 Γ 160 80
7 Ηλεκτροτεχνία ΙΙ 3 48 Γ 160 80
8 Γενική Ναυτιλία 3 48 Γ 160 80
9 Κρύπτο 3 48 Γ 160 80
10 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 3 48 Γ 160 80
11 Φυσική Αγωγή ΠΡ 120 60
12 Πεζικές Ασκήσεις- Πυρά ΠΡ 120 60
13 Εφόλκια – Πρωρατικά ΠΡ 120 60

 

Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A ΜΑΘΗΜΑ
    16 ΕΒΔ. 2 ΕΒΔ ΑΟΒ ΚΟΒ
    ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤ    
1 Αγγλικά  ΙI 3 48 Γ , Π 200 100
Ελληνικά II 3 48 Γ , Π 200 100
Γαλλικά ΙI 2 32 Γ,Π 200 100
2 Πληροφορική ΙI 3 48 Γ   50% ΠΡ 50% 200 100
3 Ηλεκτρονικά 4 64 Γ 200 100
4 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 3 48 Γ 200 100
5 Ηλεκτροτεχνία ΙΙ 3 48 Γ 200 100
6 Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Ι 3 48 Γ 160 80
7 Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας 3 48 Γ 160 80
8 Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Ι 3 48 Γ 160 80
9 Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως (ΜΕΚ) 2 32 Γ 160 80
10 Ηλεκτρικές Μετρήσεις 3 48 Γ 50% ΠΡ 50% 160 80
11 Φυσική Αγωγή ΠΡ 120 60
12 Πεζικές Ασκήσεις- Πυρά ΠΡ 120 60
13 Εφόλκια – Πρωρατικά ΠΡ 120 60


Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

 

 

    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A ΜΑΘΗΜΑ
    16 ΕΒΔ. 2 ΕΒΔ ΑΟΒ ΚΟΒ
    ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤ    
1 Αγγλικά  ΙI 3 48 Γ , Π 200 100
Ελληνικά II 3 48 Γ , Π 200 100
Γαλλικά ΙI 2 32 Γ,Π 200 100
2 Πληροφορική ΙI 3 48 Γ   50% ΠΡ 50% 200 100
3 Εισαγωγή Στον Προγραμματισμό 4 64 Γ   50% ΠΡ 50% 200 100
4 Λειτουργικά Συστήματα Ι 3 48 Γ 200 100
5 Βάσεις Δεδομένων Ι 4 64 Γ   50% ΠΡ 50% 200 100
6 Υλικό Υπολογιστών Ι 2 32 Γ  70% ΠΡ 30% 160 80
7 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 3 48 Γ 160 80
8 Δίκτυα Υπολογιστών Ι 3 48 Γ 160 80
9 Εισαγωγή Στα Ηλεκτρονικά 3 48 Γ 160 80
10 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 2 32 Γ 160 80
11 Φυσική Αγωγή ΠΡ 120 60
12 Πεζικές Ασκήσεις- Πυρά ΠΡ 120 60
13 Εφόλκια – Πρωρατικά ΠΡ 120 60

 

  

ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A ΜΑΘΗΜΑ
    16 ΕΒΔ. 2 ΕΒΔ ΑΟΒ ΚΟΒ
    ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤ    
1 Αγγλικά  ΙI 3 48 Γ , Π 200 100
Ελληνικά II 3 48 Γ , Π 200 100
Γαλλικά ΙI 2 32 Γ,Π 200 100
2 Πληροφορική ΙI 3 48 Γ   50% ΠΡ 50% 200 100
3 Ηλεκτροτεχνία  ΙΙ 3 48 Γ 200 100
4 Ηλεκτρονικά  Ι 4 64 Γ 200 100
5 Ψηφιακά  Ηλεκτρονικά Ι 3 48 Γ 200 100
6 Εισαγωγή   Στον Προγραμματισμό 3 48 Γ 160 80
7 Εργαστήριο  Ηλεκτρονικών Ι 3 48 Γ 160 80
8 Εργαστήριο  Ψηφιακών  Ηλεκτρονικών  Ι 3 48 Γ 160 80
9 Αγγλική Τεχνική  Ορολογία 2 32 Γ 160 80
10 Εργαστήριο  Ηλεκτροτεχνίας 3 48 Γ 160 80
11 Φυσική Αγωγή ΠΡ 120 60
12 Πεζικές Ασκήσεις- Πυρά ΠΡ 120 60
13 Εφόλκια – Πρωρατικά ΠΡ 120 60

 

 

Ζ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A ΜΑΘΗΜΑ
    16 ΕΒΔ. 2 ΕΒΔ ΑΟΒ ΚΟΒ
    ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤ    
1 Αγγλικά  ΙI 3 48 Γ , Π 200 100
Ελληνικά II 3 48 Γ , Π 200 100
Γαλλικά ΙI 2 32 Γ,Π 200 100
2 Πληροφορική ΙI 3 48 Γ   50% ΠΡ 50% 200 100
3 Θερμοδυναμική 4 64 Γ 200 100
4 Τεχνική Μηχανική – Στατική 4 64 Γ 200 100
5 Τεχνικά Υλικά 3 48 Γ 200 100
6 Μηχανολογικό Σχέδιο 3 48 Γ 160 80
7 Αρχές Ναυπηγίας 3 48 Γ 160 80
8 Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας 3 48 Γ   50% ΠΡ 50% 160 80
9 Εισαγωγή Στη Μετάδοση Θερμότητας 2 32 Γ 160 80
10 Μετρολογία 2 32 Γ 160 80
11 Φυσική Αγωγή ΠΡ 120 60
12 Πεζικές Ασκήσεις- Πυρά ΠΡ 120 60
13 Εφόλκια – Πρωρατικά ΠΡ 120 60

 

   


Η. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΠΛΩΝ

 

    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A ΜΑΘΗΜΑ
    16 ΕΒΔ. 2 ΕΒΔ ΑΟΒ ΚΟΒ
    ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤ    
1 Αγγλικά  ΙI 3 48 Γ , Π 200 100
Ελληνικά II 3 48 Γ , Π 200 100
Γαλλικά ΙI 2 32 Γ,Π 200 100
2 Πληροφορική ΙI 3 48 Γ   50% ΠΡ 50% 200 100
3 Ηλεκτροτεχνία ΙI 3 48 Γ 200 100
4 Ηλεκτρονικά Ι 4 64 Γ 200 100
5 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ι 3 48 Γ 200 100
6 Ηλεκτρολογικό- Ηλεκτρονικό Σχέδιο 3 48 Γ 160 80
7 Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας 3 48 Γ,Π 160 80
8 Εργαστήριο ΗΝ Ι 3 48 Γ,Π 160 80
9 Εργαστήριο Ψηφιακών ΗΝ Ι 3 48 Γ, Π 160 80
10 Ναυτικά Όπλα  (Φ.Ο) 2 32 Γ 160 80
11 Φυσική Αγωγή ΠΡ 120 60
12 Πεζικές Ασκήσεις- Πυρά ΠΡ 120 60
13 Εφόλκια – Πρωρατικά ΠΡ 120 60