Θερινος Εκπαιδευτικός Πλούς

ΘΕΡΙΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΣ (ΘΕΠ) Στο πλαίσιο της πρακτικής - επιχειρησιακής εκπαίδευσης των ΔΥ και σε συνέχεια της ακαδημαϊκής τους εκπαίδευσης, προβλέπεται σε κάθε θερινή περίοδο...

Νέα και ανακοινώσεις