Ανακοίνωση – Πρόσκληση Διοικητού ΣΜΥΝ για Έλληνες εξωτερικού 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ… ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

Αποτελέσματα Ψυχομετρικής Δοκιμασίας Υποψηφίων Ομάδας 501 2015-16

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 501 2015-16

Πρόσκληση Προς Κατάταξη Για Την Πλήρωση Κενών Θέσεων Ανά Κατηγορία Επιλαχόντων Σπουδαστών Ακαδημαϊκού Έτους...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΠΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΜΥΝ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΟΜΑΔΑΣ 501 2015-16

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΟΜΑΔΑ 501 2015-16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΜΥΝ 2017-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΜΥΝ 2017-2018 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2017 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 503 2014-15

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 503 2014

Ανακοίνωση Κατάστασης Δεκτών/Απορριφθέντων Υποψηφίων ΣΜΥΝ 2012 – Ανακοίνωση/Πρόσκληση Διοικητού – Πρόγραμμα ΠΚΕ

Στο πλαίσιο διεξαγωγής των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, για την εισαγωγή των υποψηφίων σπουδαστών στις Σχολές ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ κατά το ακαδημαϊκό...

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση Προς Κατάταξη Επιλαχόντων Σπουδαστών ΣΜΥΝ Έτους 2017-2018 Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΜΥΝ 2017-2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2017 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ

Νέα και ανακοινώσεις