Ανακοίνωση – Πρόσκληση για Κατάταξη Επιλαχόντων Σπουδαστών ΣΜΥΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΜΥΝ 2017-2018 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2017 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 504 2014-15

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 502 2014-15

Πρόσκληση Προς Κατάταξη Για Την Πλήρωση Κενών Θέσεων Ανά Κατηγορία Επιλαχόντων Σπουδαστών Ακαδημαϊκού Έτους...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΠΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΜΥΝ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 502 2017-2018

APOTELESMATA_ATHLITIKIS_DOKIMASIAS_YPOPSIFION_OMADAS_502_2017_18

Κατάσταση Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά 2013

Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων για τις σχολές ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ 2013-14, με 1η σχολή προτίμησης την ΣΜΥΝ, των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή,...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 501 2017-18

APOTELESMATA_AUL_EJETASEON_OMADAS_501 2017-18

Αποτελέσματα Ψυχομετρικής Δοκιμασίας Υποψηφίων ΣΜΥΝ 2012 – 506 ομάδας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 506 ΟΜΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΜΥΝ 2017-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΜΥΝ 2017-2018 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2017 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παραδίδων  :      Πλοίαρχος Φώτιος Μπότσας Π.Ν Παραλαμβάνων : Πλοίαρχος Γεώργιος Σταυρόπουλος Π.Ν

Τροποποίηση της Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Εισαγωγικών Εξετάσεων των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ για το...

Σύμφωνα με το άρθρο 189 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107 Α΄), που δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ την 5η Μαΐου 2014, ήτοι σε χρόνο μεταγενέστερο της έκδοσης...

Νέα και ανακοινώσεις