Αποτελέσματα Αθλητικών Δοκιμασιών Υποψηφίων ΣΜΥΝ 2012- 502 ομάδας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ 502 ΟΜΑΔΑΣ

Αποτελέσματα Ψυχομετρικής Δοκιμασίας Υποψηφίων ΣΜΥΝ 2012 – 503 ομάδας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 503 ΟΜΑΔΑΣ

Αποτελέσματα Αθλητικών Δοκιμασιών Υποψηφίων ΣΜΥΝ 2012- 501 ομάδας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ 501 ΟΜΑΔΑΣ

Αποτελέσματα Ψυχομετρικής Δοκιμασίας Υποψηφίων ΣΜΥΝ 2012 – 502 ομάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 502 ΟΜΑΔΑΣ

Αποτελέσματα Ψυχομετρικής Δοκιμασίας Υποψηφίων ΣΜΥΝ 2012 – 501 ομάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 501 ΟΜΑΔΑΣ

Επιμορφωτικές Διαλέξεις

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012, στο πλαίσιο επιμορφωτικών διαλέξεων Δοκίμων Υπαξιωματικών τρέχοντος Ακαδημαικού Έτους, πραγματοποιήθηκε στη ΣΜΥΝ διάλεξη με θέμα "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ...

Ανακοίνωση Κατάστασης Δεκτών/Απορριφθέντων Υποψηφίων ΣΜΥΝ 2012 – Ανακοίνωση/Πρόσκληση Διοικητού – Πρόγραμμα ΠΚΕ

Στο πλαίσιο διεξαγωγής των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, για την εισαγωγή των υποψηφίων σπουδαστών στις Σχολές ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ κατά το ακαδημαϊκό...

Νέα και ανακοινώσεις