Ο Πλοίαρχος Ευάγγελος Λιώνης ΠΝ γεννήθηκε στην Κόρινθο το 1968.

Εισήχθη στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1986 και αποφοίτησε το 1990 με τον βαθμό του Μάχιμου Σημαιοφόρου.

Σχολεία και Εξειδικεύσεις

Είναι απόφοιτος της Σχολής Γενικής Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στον οπλισμό ΤΠΚ, της Σχολής Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΕΑΝ), της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) και της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ).

Θαλάσσια Υπηρεσία

Έχει υπηρετήσει ως Διευθυντής Διευθύνσεων σε ΤΠΚ και ως Ύπαρχος στο ΤΠΚ ΛΑΣΚΟΣ. Διετέλεσε Κυβερνήτης στο ΠΠ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ II, στην Τ/Α ΛΑΙΛΑΨ και στο ΤΠΚ ΞΕΝΟΣ. Την 28 Απριλίου 2020 ανέλαβε καθήκοντα Διοικητή της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού .

Λοιπές Υπηρεσίες – Επιτελικές Θέσεις

. Επιτελής στη ΔΤΣ

. Τμηματάρχης ΓΕΝ / ΚΕΠΙΧ

. Επιτελής ΓΕΕΘΑ

. Υπασπιστής ΑΝΥΕΘΑ

. Στρατιωτικός Σύμβουλος στη ΜΑ/ΟΑΣΕ

. Υποδιοικητής στο ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ

. Επιστολέας στη ΔΤΣ

. Επιτελής ΓΕΝ/ΔΕΞ

Διαμνημονεύσεις και Μετάλλια

Έχει τιμηθεί με όλα τα παράσημα και διαμνημονεύσεις που προβλέπονται από το βαθμό του και τις θέσεις που έχει υπηρετήσει.

Είναι έγγαμος και έχει δύο παιδιά.