Αφιέρωμά της Πολιτιστικής Ομάδας “Αρχιπέλαγος” , στο Α/Τ Αδρίας (L 67) με τίτλο “Ελεύθερον...

Το αφιέρωμά του ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ, στο Α/Τ Αδρίας (L 67) με τίτλο “Ελεύθερον το Εύψυχον” παρουσιάσθηκε στους μαθητές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού. Στην αίθουσα εκδηλώσεων της Σ.Μ.Υ.Ν. , συγκεντρώθηκαν οι τρεις τάξεις των σπουδαστών –...

Αγιασμός και Θερινός Εκπαιδευτικός πλούς Δοκίμων Υπαξιωματικών Σ.Μ.Υ.Ν, απο την 26 Ιουλίου...

Στο πλαίσιο πρακτικής- ναυτικής εκπαίδευσης των Δοκίμων Υπαξιωματικών πραγματοποιήθηκε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλούς, από 26 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου 2019, με το Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ.Στον πλου συμμετείχαν (124) ΔΥ, καθώς και δύο (2) απο τήν ΣΜΥ και...