Η γενική διάρθρωση της οργάνωσης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), έχει την ακόλουθη δομή προκειμένου να ανταποκριθεί στην ιδιαιτερότητα της λειτουργίας της, ως Ναυτική Υπηρεσία και ως Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της Ανώτερης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

  • Διοικητής
  • Επιτελείο
  • Συμβούλιο Αξιωματικών Επιτηρητών
  • Εκπαιδευτικό Συμβούλιο
  • Διδακτικό Προσωπικό
  • Δόκιμοι Υπαξιωματικοί

Οι δραστηριότητες του Επιτελείου, διακρίνονται σε δύο κυρίους τομείς, με τις ακόλουθες γενικές αρμοδιότητες:

  • Τη διοίκηση και εκπαίδευση των Δοκίμων.
  • Τη λειτουργία της ΣΜΥΝ ως Ν. Υπηρεσία.

Διατελέσαντες Διοικητές 

Α.Α. ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 Πλοίαρχος Γ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΠΝ 20-8-80 / 6-7-81
2 Αντιπλοίαρχος Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΝ 6-7-81 /  8-9-81
3 Πλοίαρχος Ε. ΠΡΟΚΑΚΟΣ ΠΝ 8-9-81/ 4-5-84
4 Αντιπλοίαρχος Β. ΠΤΕΡΟΥΔΗΣ ΠΝ 4-5-84 / 16-7-84
5 Πλοίαρχος Σ. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΠΝ 16-7-84 / 13-9-84
6 Πλοίαρχος Π. ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑΣ ΠΝ 13-9-84 / 15-3-85
7 Αρχιπλοίαρχος Π. ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑΣ ΠΝ 15-3-85 / 15-7-88
8 Πλοίαρχος Α. ΡΙΖΟΣ ΠΝ 15-7-88 / 7-3-91
9 Αρχιπλοίαρχος Α. ΡΙΖΟΣ ΠΝ 7-3-91 / 23-9-91
10 Πλοίαρχος Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΝ 23-9-91 / 17-3-92
11 Αντιπλοίαρχος Α. ΚΟΥΤΣΟΡΟΔΗΣ ΠΝ 17-3-92 / 30-3-92
12 Πλοίαρχος Η. ΠΑΠΑΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΠΝ 30-3-92 / 8-6-93
13 Πλοίαρχος Γ. ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΝ (Δδ) 8-6-93 / 17-9-93
14 Πλοίαρχος Α. ΚΟΠΙΤΣΑΣ ΠΝ 17-9-93 / 31-3-95
15 Πλοίαρχος Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝ 31-3-95 / 21-5-97
16 Αρχιπλοίαρχος Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝ 21-5-97 / 25-6-97
17 Πλοίαρχος Κ. ΜΑΓΙΑΤΗΣ ΠΝ 25-6-97 / 14-8-98
18 Πλοίαρχος Α. ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ ΠΝ 14-8-98 / 18-8-98
19 Αντιπλοίαρχος Μ. ΚΑΝΑΡΗΣ ΠΝ 18-8-98 / 28-12-99
20 Πλοίαρχος Μ. ΚΑΝΑΡΗΣ ΠΝ 28-12-99 / 27-8-00
21 Πλοίαρχος Ι. ΕΓΚΟΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝ 27-8-00 / 23-4-01
22 Πλοίαρχος Γ. ΝΤΟΥΝΗΣ ΠΝ 23-4-01 / 11-4-02
23 Αντιπλοίαρχος Π. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΠΝ 11-4-02 / 19-8-02
24 Πλοίαρχος Δ. ΜΟΥΤΟΣ ΠΝ 19-8-02 / 7-3-03
25 Αρχιπλοίαρχος Δ. ΜΟΥΤΟΣ ΠΝ 7-3-03 / 6-4-04
26 Αρχιπλοίαρχος Γ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΠΝ 6-4-04 / 16-3-05
27 Αρχιπλοίαρχος (Μ) Ι. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΝ 16-3-05 / 23-3-06
28 Πλοίαρχος Γ. ΖΙΩΓΑΣ ΠΝ 23-3-06 / 6-7-07
29 Αντιπλοίαρχος Α. ΜΠΟΜΠΟΣ ΠΝ 7-7-07 / 18-9-07
30 Πλοίαρχος Γ. ΚΑΣΦΙΚΗΣ ΠΝ 19-9-07 / 02-3-08
31 Αρχιπλοίαρχος Γ. ΚΑΣΦΙΚΗΣ ΠΝ 3-3-08 / 16-3-08
32 Πλοίαρχος Α. ΜΠΟΜΠΟΣ ΠΝ 17-3-08 / 31-3-09
33 Πλοίαρχος Ι. ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΟΣ 1-4-09 / 19-10-09
34 Αρχιπλοίαρχος Κ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΠΝ 20-10-09 / 16-03-10
35 Πλοίαρχος Α. ΜΠΑΣΤΑΣ ΠΝ 17-03-10 / 03-06-10
36. Αρχιπλοίαρχος Α. ΜΠΑΣΤΑΣ ΠΝ 04-06-10 / 11-04-11
37. Αρχιπλοίαρχος Γ. ΜΠΑΚΟΣ ΠΝ 12-04-11 / 29-08-12
38. Πλοίαρχος I.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 30-08-12 / 20-09-13
39. Πλοίαρχος Π.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 21-09-13 / 07-07-14
40. Πλοίαρχος Π.ΧΑΤΖΑΚΗΣ 08-07-14 / 19-04-15
41. Πλοίαρχος Β.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 20-04-15 / 17-05-16
42. Πλοίαρχος Φ.ΜΠΟΤΣΑΣ 18-05-16 / 13-09-17
43. Πλοίαρχος Γ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝ 14-09-17 / 31-05-18
44. Πλοίαρχος Κ.ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ ΠΝ 01-06-18 / 08-09-19
45. Πλοίαρχος Ι. ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΝ 09-09-19 / 27-04-20
46. Πλοίαρχος Ε. ΛΙΩΝΗΣ ΠΝ 28-04-20 / 11-05-21
47. Πλοίαρχος X. ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΝ 12-05-21 /