Στην Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στο μάθημα της Σωματικής Αγωγής. Ο Δόκιμος Υπαξιωματικός, παράλληλα με την πνευματική καλλιέργεια και τις θεωρητικές / ναυτικές γνώσεις που αποκτά στην διάρκεια της τριετούς φοιτήσεως τους στη ΣΜΥΝ, γυμνάζεται καθημερινά και επί μιάμιση ώρα, υπό την επιτήρηση γυμναστών, προκειμένου να βελτιώσει την φυσική του κατάσταση και να αναπτύξει ορισμένες ικανότητες και προσόντα απαραίτητα για μέλλοντα Υπαξιωματικό όπως π.χ. την αγωνιστικότητα, την μαχητικότητα, την εμμονή για τη νίκη και την ευγενή άμιλλα, την θέληση, ενεργητικότητα, ενθουσιασμό φυσική και ψυχική αντοχή.

Πιο αναλυτικά, οι επιδιώξεις της ΣΜΥΝ από την αθλητική δραστηριότητα των Δοκίμων Υπαξιωματικών είναι :

 • Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης των Δοκίμων Υπαξιωματικών, η καλλιέργεια πνεύματος ευγενούς άμιλλας και η έμφαση στην ομαδική προσπάθεια.
 • Απόκτηση φυσικής και ψυχικής αντοχής ώστε οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί να αντεπεξέρχονται με επιτυχία σε αντίξοες φυσικές συνθήκες.
 • Ο εθισμός με την θάλασσα και η καλή γνώση της Κολυμβήσεως.
 • Η διέξοδος από την καθημερινή Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και η ανάπτυξη μακροπρόθεσμα της αγάπης για τα σπορ και τη σωματική άσκηση.
 • Η παροχή γνώσεων για την εκπαίδευση στην σωματική αγωγή των υφισταμένων τους.
 • Η δημιουργία συνθηκών παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους τους Δοκίμους Υπαξιωματικούς για άθληση σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις που διατίθενται με έμφαση στον Ναυτικό Αθλητισμό, και την Κολύμβηση.
 • Η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την εξάσκηση των Δοκίμων Υπαξιωματικών στην «Τέχνη της Διοικήσεως» και παροχή στοιχείων για την αντικειμενικότερη βαθμολογία των Στρατιωτικών και Ναυτικών προσόντων.
 • Η κατάλληλη προετοιμασία των Δοκίμων Υπαξιωματικών ώστε να αντεπεξέλθουν επιτυχώς τις εξετάσεις του μαθήματος της Σωματικής Αγωγής (λήψη βαθμολογίας).
 • Η προετοιμασία των ομάδων για την συμμετοχή στους αγώνες με άλλες παραγωγικές σχολές Υπαξιωματικών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού και επιδιώξεων καλλιεργούνται τα παρακάτω αθλήματα :

 • Ελεύθερη και ενόργανη γυμναστική
 • Στίβος
 • Ναυτικά Εμπόδια
 • Κολύμβηση
 • Ιστιοπλοΐα τριγώνου και ανοικτής θαλάσσης
 • Κωπηλασία
 • Σκοποβολή
 • Καλαθοσφαίριση
 • Πετοσφαίριση
 • Αυτοάμυνα
 • Σκάκι
 • Παραδοσιακός Χορός

Η τελική βαθμολογία στο μάθημα της Σωματικής αγωγής προκύπτει από την εξέταση ενός εκάστου των παρακάτω αθλημάτων με την αντίστοιχη βαθμολογία :

 • 50 μ. Κολύμβηση
 • 1000 μ. Στίβος
 • 100 μ. Στίβος
 • Διπλώσεις
 • Κάμψεις
 • Ναυτικά Εμπόδια

Ναυταθλητισμός

Η Σχολή για την κάλυψη απαιτήσεων του Ναυταθλητισμού, διαθέτει 2 Ιστιοπλοϊκά (ανοικτής θαλάσσης) ΙΦ ΖΕΦΥΡΟΣ, ΙΦ ΓΡΑΙΓΟΣ και τα ακόλουθα σκάφη:

 • Έξι ιστιοπλοϊκά τύπου LASER (κατηγορίας STANDARD και RADIAL).
 • Τρία ιστιοπλοϊκά τύπου SOLUTION (εκπαιδευτικά)
 • Εφτά αγωνιστικά σκάφη τύπου ΣΚΙΦ (μονό, διπλό, τετραπλό)
 • Τέσσερα κωπήλατα σκάφη yol-de-mer (εκπαιδευτικά)
 • Δύο δεκαεξάκωποι λέμβοι (εφόλκια-πρωρατικά)
 • Δύο ταχύπλοα τύπου Zodiac (40hp)