Οι ειδικότητες των Δοκίμων Υπαξιωματικών της ΣΜΥΝ κατανέμονται σε τέσσερα Πεδία γνωστικών αντικειμένων: Πρώτο (Α΄), Δεύτερο (Β΄), Τρίτο (Γ΄) και Τέταρτο (Δ΄) τα οποία περιλαμβάνουν τις παρακάτω ειδικότητες:

α. Πεδίο Α΄: Διοίκησης και Διαχείρισης:

  • Διαχειριστής

β. Πεδίο Β΄ : Ναυτικών Επιχειρήσεων:

  • Αρμενιστής, Επιχειρήσεων / Επικοινωνιών

γ. Πεδίο Γ΄ : Ναυτικών Όπλων:

  • Τεχνικός Όπλων

δ. Πεδίο Δ΄ : Τεχνολογικών Εφαρμογών:

  • Ηλεκτρολόγος, Τεχνικός Μηχανολογικών Συστημάτων
  • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Ηλεκτρονικός Υπολογιστών και Δικτύων
  • Tεχνικός συνεργείων