Κατά την τριετή φοίτηση στη Σχολή, οι σπουδαστές εκτός των μαθημάτων που παρακολουθούν, συμμετέχουν και σε άλλες δραστηριότητες, όπως πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και ενημερωτικές/ επιμορφωτικές επισκέψεις σε Μουσεία, Θέατρα, Πανεπιστήμια και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΕΜΠ, ΣΝΔ κ.λ.π.). Επιπλέον, λαμβάνουν πρακτική – τεχνική επιμόρφωση στα συνεργεία του ΝΣ και ΕΝΑΕ. Τέλος, σε εβδομαδιαία βάση πραγματοποιούνται επισκέψεις σε διαφόρων τύπων μονάδες του ΑΣ.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ημερίδας και πραγματοποίηση διαλέξεων, επί θεμάτων ναυτικού, αλλά και γενικού εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, από διακεκριμένους πανεπιστημιακούς καθηγητές με στόχο την ευρύτερη επιμόρφωση των Δ.Υ.

Παράλληλα, από τα εκπαιδευτικά ταξίδια μικρής διάρκειας με τα πλοία του στόλου καθώς και από τον Θερινό Εκπαιδευτικό Πλου, διάρκειας περίπου 30 ημερών σε λιμένες του εξωτερικού (Μεσόγειος – Μαύρη Θάλασσα) και της ημεδαπής, δίδεται η ευκαιρία στους Δοκίμους Υπαξιωματικούς να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες, ερχόμενοι σε επαφή με ανθρώπους διαφορετικής πολιτιστικής κληρονομιάς – κουλτούρας.