Δραστηριοτητες

Θερινος Εκπαιδευτικός Πλούς

ΘΕΡΙΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΣ (ΘΕΠ) Ως επιστέγασμα της παρεχόμενης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στη χειμερινή περίοδο, αλλά και στο πλαίσιο της πρακτικής – επιχειρησιακής – τεχνικής εκπαίδευσης των ΔΥ, προβλέπεται σε κάθε θερινή περίοδο να πραγματοποιείται ο Θερινός...

Χειμερινός Εκπαιδευτικός Πλούς

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΛΟΕΣ 2019 – Εκπαιδευτικός Πλους μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019 Στο πλαίσιο πρακτικής- ναυτικής εκπαίδευσης των Δοκίμων Υπαξιωματικών πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτικός Πλούς από 28 Νοεμβριου έως 02 Δεκεμβριου 2019 ,με το Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ, με την συμμετοχή εκατόν τριάντα οκτώ(138)  Δοκίμων...

Εκπαιδευτικοί Πλόες

Εκπαιδευτικοί Πλόες Σκοπός των Χειμερινών Εκπαιδευτικών Πλόων είναι η πρακτική εξάσκηση των Δοκίμων Υπαξιωματικών σε θέματα θεωρητικής εκπαίδευσης, η εξοικείωσή τους με τη θάλασσα καθώς και η προβολή του Πολεμικού Ναυτικού στα λιμάνια που καταπλέουν. Τα...