Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023, στο πλαίσιο συνεργασίας της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) στη βάση υφιστάμενου Μνημονίου κατανοήσεως μεταξύ ΕΜΠ και ΠΝ, διοργανώθηκαν δύο διαλέξεις επ’ ωφελεία των Δοκίμων Υπαξιωματικών (ΔΥ) του ΠΝ.

Η πρώτη διάλεξη είχε θέμα τη “Διασφάλιση Υγείας Προσωπικού σε Κλειστούς Χώρους με Ηλεκτρονικά Φίλτρα στον Κεντρικό Κλιματισμό”. Η δεύτερη διάλεξη είχε θέμα “Τεχνητή Νοημοσύνη, Εξελίξεις – Προοπτικές”.

Διαλέκτες ήταν ο Δρ. Ευάγγελος Χριστοφόρου, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Αισθητηρίων ΕΜΠ, Καθηγητής Ηλεκτρονικών Υλικών στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών και Διδάκτορας Μηχανικός του King’s College London και ο ΜΠΥ Νικόλαος Κουράκος, καθηγητής της Σχολής ΣΜΥΝ.

Επιπρόσθετα οι ΔΥ του ΠΝ ενημερώθηκαν επί των δραστηριοτήτων και projects που σε ενεστώτα χρόνο απασχολούν το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Αισθητήρων του ΕΜΠ.