Εξετάσεις Προαγωγής

Οι σπουδές στη ΣΜΥΝ διαρκούν τρία (3) εκπαιδευτικά έτη. Κατά το πρώτο και δεύτερο εκπαιδευτικό έτος (πρώτη και δεύτερη Τάξη) οι ΔΥ ακολουθούν πρόγραμμα...

Πρόγραμμα σπουδών

Διακρίνεται αρχικά σε Ειδικότητας και Εξειδίκευσης. Το Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) Ειδικότητας παρακολουθείται από τους Δοκίμους Υπαξιωματικούς πρώτης και δευτέρας τάξης, ενώ το Πρόγραμμα Σπουδών...

Στρατιωτική – Ναυτική Εκπαίδευση

Παράλληλα με την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση, παρέχεται στους Δοκίμους Υπαξιωματικούς θεωρητική και πρακτική, Ναυτική και Στρατιωτική Εκπαίδευση, με σκοπό τη γνώση της ναυτικής τέχνης, την εξοικείωση με το ναυτικό...

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με...

Νέα και ανακοινώσεις