Σταδιοδρομια

Σταδιοδρομία Υπαξιωματικών

Από την ημερομηνία της κατατάξεώς τους στη Σχολή ο χρόνος προσμετράται ως συντάξιμη υπηρεσία. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών (3ετής φοίτηση), οι νέοι Υπαξιωματικοί τοποθετούνται με τον βαθμό του Κελευστή σε Π.Π. του ΑΣ,...

Ειδικότητες Υπαξιωματικών

Οι ειδικότητες των Δοκίμων Υπαξιωματικών της ΣΜΥΝ κατανέμονται σε τέσσερα Πεδία γνωστικών αντικειμένων: Πρώτο (Α΄), Δεύτερο (Β΄), Τρίτο (Γ΄) και Τέταρτο (Δ΄) τα οποία περιλαμβάνουν τις παρακάτω ειδικότητες: α. Πεδίο Α΄: Διοίκησης και Διαχείρισης: Διαχειριστής β....