Σταδιοδρομια

Σταδιοδρομία Υπαξιωματικών

Από την ημερομηνία της κατατάξεώς τους στη Σχολή ο χρόνος προσμετράται ως συντάξιμη υπηρεσία. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών (3ετής φοίτηση), οι νέοι Υπαξιωματικοί τοποθετούνται με τον βαθμό του Κελευστή σε Π.Π. του ΑΣ,...

Ειδικότητες – Εξειδικεύσεις Υπαξιωματικών

Οι ειδικότητες των Δοκίμων Υπαξιωματικών της ΣΜΥΝ κατανέμονται σε τέσσερα Πεδία γνωστικών αντικειμένων: Πρώτο (Α΄), Δεύτερο (Β΄), Τρίτο (Γ΄) και Τέταρτο (Δ΄) τα οποία περιλαμβάνουν τις παρακάτω ειδικότητες: α. Πεδίο Α΄: Διοίκησης και Διαχείρισης: Διαχειριστής β....