Νεα και Ανακοινωσεις

ΚΑΤΑΤΑΞΗ Ι’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΜΥΝ 41ης ΣΕΙΡΑΣ/2020

2020.12.16 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ι' ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2020 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2020 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ TEST COVID-19 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ I' ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2020

ΚΑΤΑΤΑΞΗ Θ’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΜΥΝ 41ης ΣΕΙΡΑΣ/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ θ' ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2020 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2020 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ TEST COVID-19 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ Θ' ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2020

ΚΑΤΑΤΑΞΗ Η’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΜΥΝ 41ης ΣΕΙΡΑΣ/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ H' ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2020 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2020 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ TEST COVID-19 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ H' ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2020

ΚΑΤΑΤΑΞΗ Z’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΜΥΝ 41ης ΣΕΙΡΑΣ/2020

2020.11.11 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Z' ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2020 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2020 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ TEST COVID-19 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ Ζ' ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2020

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤ’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΜΥΝ 41ης ΣΕΙΡΑΣ/2020

2020.11.03 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤ' ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2020 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2020 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ TEST COVID-19 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤ' ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2020

ΚΑΤΑΤΑΞΗ Ε’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΜΥΝ 41ης ΣΕΙΡΑΣ/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε' ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2020 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε' ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2020 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2020 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ TEST COVID-19

ΚΑΤΑΤΑΞΗ Δ’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΜΥΝ 41ης ΣΕΙΡΑΣ/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ' ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2020 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2020 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ TEST COVID-19 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ Δ' ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2020

ΚΑΤΑΤΑΞΗ Γ’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΜΥΝ 41ης ΣΕΙΡΑΣ/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ' ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2020 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2020 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ TEST COVID-19 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ Γ' ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2020

Κύρωση Προσωρινού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) για...

Κύρωση Προσωρινού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

ΚΑΤΑΤΑΞΗ Β’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΜΥΝ 41ης ΣΕΙΡΑΣ/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ B' ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2020 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ Β' ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2020 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ TEST COVID-19