Γ΄ Εξάμηνο


Α. Αρμενιστές

 

    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A ΜΑΘΗΜΑ
    16 ΕΒΔ. 2 ΕΒΔ ΑΟΒ ΚΟΒ
    ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤ    
1 Αγγλικά  ΙII 3 48 Γ , Π 200 100
Ελληνικά III 3 48 Γ , Π 200 100
Γαλλικά ΙII 2 32 Γ,Π 200 100
2 Πληροφορική ΙII 3 48 Γ 50%
ΠΡ 50%
200 100
3 Χειρισμός Πλοίου Ι 4 64 Γ    50%
ΠΡ 50%
200 100
4 Ναυτική Τέχνη ΙI 4 64 Γ    50%
ΠΡ 50%
200 100
5 Ναυτιλία ΙI 3 48 Γ 200 100
6 Στοιχεία Υδρογραφίας 3 48 Γ 160 80
7 Στοιχεία Ωκεανογραφίας 3 48 Γ 160 80
8 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 3 48 Γ 160 80
9 Ηλεκτρονική Ναυτιλία 2 32 Γ 160 80
10 Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας ΙI 2 32 Γ 160 80
11 Φυσική Αγωγή ΠΡ 120 60
12 Πεζικές Ασκήσεις- Πυρά ΠΡ 120 60
13 Εφόλκια – Πρωρατικά ΠΡ 120 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Διαχειριστές

 

    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A ΜΑΘΗΜΑ
    16 ΕΒΔ. 2 ΕΒΔ ΑΟΒ ΚΟΒ
    ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤ    
1 Αγγλικά  ΙII 3 48 Γ , Π 200 100
Ελληνικά III 3 48 Γ , Π 200 100
Γαλλικά ΙII 2 32 Γ,Π 200 100
2 Πληροφορική ΙII 3 48 Γ   50%
ΠΡ 50%
200 100
3 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙI 4 64 Γ 200 100
4 Μακροοικονομική 4 64 Γ 200 100
5 Οργάνωση & Διαχείριση Αποθήκης 3 48 Γ 200 100
6 Αρχές Μάρκετινγκ 3 48 Γ 160 80
7 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 3 48 Γ 160 80
8 Δημόσιες Συμβάσεις 3 48 Γ 160 80
9 Μηχανοργάνωση Εφαρμογών Τροφοδοσίας 2 32 Γ 160 80
10 Δημόσιο Λογιστικό 2 32 Γ 160 80
11 Φυσική Αγωγή ΠΡ 120 60
12 Πεζικές Ασκήσεις- Πυρά ΠΡ 120 60
13 Εφόλκια – Πρωρατικά ΠΡ 120 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Γ. Επιχειρήσεων/ Επικοινωνιών

 

    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A ΜΑΘΗΜΑ
    16 ΕΒΔ. 2 ΕΒΔ ΑΟΒ ΚΟΒ
    ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤ    
1 Αγγλικά  ΙII 3 48 Γ , Π 200 100
Ελληνικά III 3 48 Γ , Π 200 100
Γαλλικά ΙII 2 32 Γ,Π 200 100
2 Πληροφορική ΙII 3 48 Γ   50%
ΠΡ 50%
200 100
3 Οργάνωση

Επικοινωνιών ΙI

4 64 Γ 200 100
4 Ναυτική Τακτική 3 48 Γ 200 100
5 Αρχές Επικοινωνιών 3 48 Γ 200 100
6 Δίκτυα Η/Υ 3 48 Γ 160 80
7 Εκμετάλλευση Συστημάτων Αναφορών 3 48 Γ 160 80
8 Αυτοματοποιημένα Συστήματα Διαβίβασης Επικοινωνιών 3 48 Γ 160 80
9 Εκμετάλλευση Ραδιοτηλεφωνίας 3 48 Γ 160 80
10 Αρχές Ραντάρ 2 32 Γ 160 80
11 Φυσική Αγωγή ΠΡ 120 60
12 Πεζικές Ασκήσεις- Πυρά ΠΡ 120 60
13 Εφόλκια – Πρωρατικά ΠΡ 120 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Δ. Ηλεκτρολόγοι

 

    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A ΜΑΘΗΜΑ
    16 ΕΒΔ. 2 ΕΒΔ ΑΟΒ ΚΟΒ
    ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤ    
1 Αγγλικά  ΙII 3 48 Γ , Π 200 100
Ελληνικά III 3 48 Γ , Π 200 100
Γαλλικά ΙII 2 32 Γ,Π 200 100
2 Πληροφορική ΙII 3 48 Γ   50%
ΠΡ 50%
200 100
3 Ηλεκτρικές Μηχανές  Ι 3 48 Γ 200 100
4 Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί 3 48 Γ 200 100
5 Ναυτικά ΗΛ/ΗΝ Όργανα 4 64 Γ 200 100
6 Ηλεκτρολογικό Σχέδιο I 2 32 Γ 160 80
7 Ηλεκτρονικά Ισχύος 3 48 Γ 160 80
8 Αγγλική Τεχνική Ορολογία 3 48 Γ 160 80
9 Σταθμοί Δίκτυα ΗΛ Ενέργειας 3 48 Γ 160 80
10 Εργαστήρια Ηλεκτρικών
Μηχανών  Ι
3 48 Γ 160 80
11 Φυσική Αγωγή ΠΡ 120 60
12 Πεζικές Ασκήσεις- Πυρά ΠΡ 120 60
13 Εφόλκια – Πρωρατικά ΠΡ 120 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε.  Ηλεκτρονικός Υπολογιστών και Δικτύων 

 

    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A ΜΑΘΗΜΑ
    16 ΕΒΔ. 2 ΕΒΔ ΑΟΒ ΚΟΒ
    ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤ    
1 Αγγλικά  ΙII 3 48 Γ , Π 200 100
Ελληνικά III 3 48 Γ , Π 200 100
Γαλλικά ΙII 2 32 Γ,Π 200 100
2 Πληροφορική ΙII 3 48 Γ   50%
ΠΡ 50%
200 100
3 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Ι 4 64 Γ 50%
ΠΡ 50%
200 100
4 Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ 4 64 Γ 40%
ΠΡ 60%
200 100
5 Βάσεις Δεδομένων ΙΙ 3 48 Γ 50%
ΠΡ 50%
200 100
6 Ψηφιακή Σχεδίαση 2 32 Γ 160 80
7 Αγγλική Τεχνική Ορολογία 2 32 Γ 160 80
8 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ 3 48 Γ 160 80
9 Ανάπτυξη Εφαρμογών Ιστού Ι 3 48 Γ 40%
ΠΡ 60%
160 80
10 Υλικό Υπολογιστών ΙΙ 3 48 Γ 60%
ΠΡ 40%
160 80
11 Φυσική Αγωγή ΠΡ 120 60
12 Πεζικές Ασκήσεις- Πυρά ΠΡ 120 60
13 Εφόλκια – Πρωρατικά ΠΡ 120 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ.  Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων

 

    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A ΜΑΘΗΜΑ
    16 ΕΒΔ. 2 ΕΒΔ ΑΟΒ ΚΟΒ
    ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤ    
1 Αγγλικά  ΙII 3 48 Γ , Π 200 100
Ελληνικά III 3 48 Γ , Π 200 100
Γαλλικά ΙII 2 32 Γ,Π 200 100
2 Πληροφορική ΙII 3 48 Γ   50% ΠΡ 50% 200 100
3 Ηλεκτρονικά  ΙΙ 3 48 Γ 200 100
4 Ψηφιακά  Ηλεκτρονικά ΙΙ 3 48 Γ 200 100
5 Οπτοηλεκτρονική 3 48 Γ 200 100
6 Ηλεκτρονικά  Ισχύος 3 48 Γ 160 80
7 Εισαγωγή  Στους  Μικροεπεξεργαστές και  Μικροελεγκτές 3 48 Γ 160 80
8 Ηλεκτρονικό   Σχέδιο &  και  Κατασκευή 3 48 Γ 160 80
9 Εργαστήριο Ψηφιακών  Ηλεκτρονικών  ΙΙ 3 48 Γ 160 80
10 Συστήματα  Αυτόματου  Ελέγχου (Θεωρία –Εργαστήριο) 3 48 Γ 160 80
11 Φυσική Αγωγή ΠΡ 120 60
12 Πεζικές Ασκήσεις- Πυρά ΠΡ 120 60
13 Εφόλκια – Πρωρατικά ΠΡ 120 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ. Τεχνικός Μηχανολογικών Συστημάτων

 

    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A ΜΑΘΗΜΑ
    16 ΕΒΔ. 2 ΕΒΔ ΑΟΒ ΚΟΒ
    ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤ    
1 Αγγλικά  ΙIΙ 3 48 Γ , Π 200 100
Ελληνικά IIΙ 3 48 Γ , Π 200 100
Γαλλικά ΙIΙ 2 32 Γ,Π 200 100
2 Πληροφορική ΙIΙ 3 48 Γ   50%
ΠΡ 50%
200 100
3 Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως (Μ.Ε.Κ.) Ι 4 64 Γ 200 100
4 Τεχνική Μηχανική – Αντοχή Υλικών 4 64 Γ 200 100
5 Τεχνολογία Ψύξης Ι 4 64 Γ 200 100
6 Εισαγωγή Στη Μηχανουργική Τεχνολογία 3 48 Γ 160 80
7 Εφαρμογές Συστημάτων Αυτοματισμού 3 48 Γ 160 80
8 Αγγλική Τεχνική Ορολογία (Α.Τ.Ο.) 3 48 Γ 160 80
9 Μηχανική Ρευστών 3 48 Γ 160 80
10 Φυσική Αγωγή ΠΡ 120 60
11 Πεζικές Ασκήσεις- Πυρά ΠΡ 120 60
12 Εφόλκια – Πρωρατικά ΠΡ 120 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η.  Τεχνικός Όπλων

 

    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A ΜΑΘΗΜΑ
    16 ΕΒΔ. 2 ΕΒΔ ΑΟΒ ΚΟΒ
    ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤ    
1 Αγγλικά  ΙIΙ 3 48 Γ , Π 200 100
Ελληνικά IIΙ 3 48 Γ , Π 200 100
Γαλλικά ΙIΙ 2 32 Γ,Π 200 100
2 Πληροφορική ΙIΙ 3 48 Γ   50%
ΠΡ 50%
200 100
3 Βλητική 3 48 Γ 200 100
4 Ναυτικά Πυροβόλα Ι 4 64 Γ 200 100
5 Μηχανική των Ρευστών 3 48 Γ 200 100
6 Εκρηκτικές Ύλες -Πυρομαχικά 3 48 Γ 160 80
7 Σ. Α. Ε (Θεωρία- Εργαστήριο) 3 48 Γ 160 80
8 Συγχροσυστήματα- Σερβομηχανισμοί 3 48 Γ 160 80
9 Εργαστήρια Ψηφιακών Ην ΙΙ 3 48 Γ 160 80
10 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 2 32 Γ 160 80
11 Φυσική Αγωγή ΠΡ 120 60
12 Πεζικές Ασκήσεις- Πυρά ΠΡ 120 60
13 Εφόλκια – Πρωρατικά ΠΡ 120 60