Εξετάσεις Προαγωγής

Κατά το διάρκεια κάθε εκπαιδευτικού Τετραμήνου διενεργούνται γραπτές - προφορικές εξετάσεις για την απόκτηση προφορικής βαθμολογίας Τετραμήνου. Μετά το τέλος κάθε εκπαιδευτικού Τετραμήνου διεξάγονται...

Πρόγραμμα σπουδών

Πίνακας μαθημάτων προγράμματος σπουδών ειδικότητας Διαχειριστή Α’ έτος σπουδών Χειμερινό εξάμηνο Α/Α Μάθημα Ώρες διδασκαλίας Εξέταση Συντελεστής βαρύτητας 1 Πληροφορική Ι 3 Γραπτή 1,5 2 Ηλεκτροτεχνία Ι 6 Γραπτή 2 3 Εφαρμ. Μαθηματικά 4 Γραπτή 2 4 Εισαγωγή στη Διοικητική 3 Γραπτή 1,5 5 Ναυτική Ιστορία 3 Γραπτή 1,5 6 Στοιχεία Ανθρωπιστικού Δικαίου 1 Γραπτή 1 7 Ναυτικοί Κανονισμοί 3 Γραπτή 1,5 8 Γενικές Ναυτικές Γνώσεις 4 Γραπτή 1,5 9 Φυσική Αγωγή 10 Πεζικές Ασκήσεις 11 Εφόλκια...

Στρατιωτική – Ναυτική Εκπαίδευση

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Παράλληλα με την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση, παρέχεται στους Δοκίμους Υπαξιωματικούς θεωρητική και πρακτική, Ναυτική και Στρατιωτική Εκπαίδευση, με σκοπό τη γνώση της ναυτικής τέχνης, την εξοικείωση...

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, ανήκει στην Ανώτερη Βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο κύκλος σπουδών είναι τριετής και περιλαμβάνει για κάθε εκπαιδευτικό έτος, τη...

Νέα και ανακοινώσεις