Αγαπητοί Απόφοιτοι,

Σας καλωσορίζουμε στον Ιστοχώρο της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού.

Θεωρούμε όλους τους αποφοίτους ως αναπόσπαστο κομμάτι της Σχολής, γι’ αυτό και η επικοινωνία μαζί σας είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Σκοπός της Ιστοσελίδας είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με την εκπαίδευση και τις δραστηριότητες της Σχολής, καθώς και η διατήρηση επαφής με τους αλλοδαπούς αποφοίτους.

Η πρώτη προσπάθεια για τη σύσταση Σχολείου Ναυτοπαίδων έγινε με το Διάταγμα της 17ης Μαρτίου 1879, το οποίο όριζε ότι «…το πλήρωμα του πάρωνος «ΑΘΗΝΑ» εξοπλιζόμενου μετά την αποπεράτωση της επισκευής αυτού, όπως χρησιμεύσει αυτού ως σχολείον υπαξιωματικών, ναυτών και παίδων…». Έκτοτε, η Σχολή εμφανίζεται και λειτουργεί μέχρι και σήμερα, με διάφορες κατά καιρούς ονομασίες και μεταστάθμευσε σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, όπως ο Πόρος, ο Ναύσταθμος Σαλαμίνος και η Περιοχή Σκαραμαγκά. Στις 13 Αυγούστου 1991, η έδρα της Σχολής μεταφέρθηκε στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Παλάσκας (ΚΕ ΠΑΛ), στην περιοχή ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, στο οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα. Στα εκατό και πλέον έτη λειτουργίας της έχει αποδώσει στελέχη στο Πολεμικό Ναυτικό που έλαβαν μέρος σε όλους τους πολέμους που συμμετείχε η Ελλάδα.

Η αποστολή της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) είναι :

Να παρέχει στους εισερχόμενους σπουδαστές, αφενός μεν την κατάλληλη στρατιωτική και ναυτική αγωγή, αφετέρου δε, την αναγκαία θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, καθώς και τεχνική κατάρτιση, με σκοπό, την απόδοση Υπαξιωματικών, που θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν στα καθήκοντα της ειδικότητας.

Οι αποφοιτούντες Μόνιμοι Υπαξιωματικοί του Ναυτικού εκπαιδεύονται σε σχολεία εξειδικεύσεως και στη συνέχεια στελεχώνουν τα Πολεμικά Πλοία τις Μονάδες και τις Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού που ανήκουν.

Ελπίζουμε να έχουμε νέα σας και είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε τυχόν αιτήματα ή προτάσεις σας.