Στο πλαίσιο πρακτικής- ναυτικής εκπαίδευσης των Δοκίμων Υπαξιωματικών πραγματοποιήθηκε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλούς, από 26 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου 2019, με το Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ.Στον πλου συμμετείχαν (124) ΔΥ, καθώς και δύο (2) απο τήν ΣΜΥ και δύο (2) απο την ΣΤΥΑ. Στο ίδιο πλαίσιο από 16 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου, (48) ΔΥ συμμετείχαν στις δραστηριότητες των πλοίων ετοιμότητας ΔΦΓ.