Στο πλαίσιο διεξαγωγής των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, για την εισαγωγή των υποψηφίων σπουδαστών στις Σχολές ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, κοινοποιούνται τα ακόλουθα:

α. Ανακοίνωση / Πρόσκληση Διοικητού με συνοπτικές οδηγίες, για τη προσέλευση των δεκτών υποψηφίων στις ΠΚΕ.

β. Κατάσταση δεκτών υποψηφίων για τις Σχολές ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2013-14, οι οποίοι δήλωσαν ως σχολή 1ης προτίμησης τη ΣΜΥΝ.

γ. Κατάσταση απορριφθέντων υποψηφίων για τις Σχολές ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2013-14, οι οποίοι δήλωσαν ως σχολή 1ης προτίμησης τη ΣΜΥΝ, με τους λόγους απόρριψης.

δ. Αναλυτικό πρόγραμμα των ΠΚΕ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΓΙΑ ΠΚΕ 2013

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΜΥΝ 2013

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΜΥΝ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΚΕ-2013