ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΜΥΝ 2017-2018

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2017

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ