προκήρυξη επιλογής ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού ΣΜΥΝ για το Εκπαιδευτικό Έτος 2023 – 2024