ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ-ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ- ΟΜΑΔΑΣ 501 2016-17