ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 501 2014-15