ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 502 2014-15