ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 502 2016-17