ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 503 2016-17