ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΟΣ 503 2015-16