ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΜΥΝ 2013 ΟΜΑΔΑΣ 504