ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 501 ΟΜΑΔΑΣ