ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 502 ΟΜΑΔΑΣ