ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΜΥΝ 2013 – 503 ΟΜΑΔΑΣ