Πολυμεσα

Αγιασμός και Θερινός Εκπαιδευτικός πλούς Δοκίμων Υπαξιωματικών Σ.Μ.Υ.Ν, απο την 26 Ιουλίου...

Στο πλαίσιο πρακτικής- ναυτικής εκπαίδευσης των Δοκίμων Υπαξιωματικών πραγματοποιήθηκε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλούς, από 26 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου 2019, με το Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ.Στον πλου συμμετείχαν (124) ΔΥ, καθώς και δύο (2) απο τήν ΣΜΥ και...