ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΛΟΕΣ 2019

– Εκπαιδευτικός Πλους μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019

Στο πλαίσιο πρακτικής- ναυτικής εκπαίδευσης των Δοκίμων Υπαξιωματικών πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτικός Πλούς από 28 Νοεμβριου έως 02 Δεκεμβριου 2019 ,με το Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ, με την συμμετοχή εκατόν τριάντα οκτώ(138)  Δοκίμων Υπαξιωματικών.

– Εκπαιδευτικός Πλους μηνός Απριλίου 2019

Στο πλαίσιο πρακτικής- ναυτικής εκπαίδευσης των Δοκίμων Υπαξιωματικών πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτικός Πλούς από 19 έως 22 Απριλιου 2019 προς  Ναύσταθμο Κρήτης  με το Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ και το Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ, με την συμμετοχή διακοσίων πενήντα τεσσάρων (254) Δοκίμων Υπαξιωματικών.

 

– Εκπαιδευτικός Πλους μηνός Μαρτίου 2019

Στο πλαίσιο πρακτικής- ναυτικής εκπαίδευσης των Δοκίμων Υπαξιωματικών πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτικός Πλούς από 29 έως 31 Μαρτιου 2019 στον Αργοσαρωνικό Κόλπο – Όρμο Κρανιδίου  με το Α/Γ ΧΙΟΣ, με την συμμετοχή εκατόν εβδομήντα έξι (176) Δοκίμων Υπαξιωματικών.

– Εκπαιδευτικός Πλους μηνός Iανουαρίου 2019

Στο πλαίσιο πρακτικής- ναυτικής εκπαίδευσης των Δοκίμων Υπαξιωματικών πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτικός Πλούς από 11 έως 13 Ιανουαρίου 2019 στο Κεντρικό Αιγαίο – Λιμένα Βόλου  με το Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ, με την συμμετοχή εκατόν εβδομήντα πεντε (175) Δοκίμων Υπαξιωματικών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΛΟΕΣ 2018

– Εκπαιδευτικός Πλους μηνός Νοεμβρίου

Στο πλαίσιο πρακτικής- ναυτικής εκπαίδευσης των Δοκίμων Υπαξιωματικών πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτικός Πλούς από 23 έως 25 Νοεμβρίου 2018 στο Μυρτώο Πέλαγος – Όρμο Ναυπλίου  με το Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ, με την συμμετοχή εκατόν εβδομήντα τριών (173) Δοκίμων Υπαξιωματικών.

– Εκπαιδευτικός Πλους μηνός Μαρτίου 2018

Στο πλαίσιο πρακτικής- ναυτικής εκπαίδευσης των Δοκίμων Υπαξιωματικών πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτικός Πλούς από 9 έως 14 Μαρτίου 2018 στα πλαίσια της ασκήσεως ”Ηνίοχος 2018” με τα Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ και Α/Γ ΡΟΔΟΣ με την συμμετοχή εκατόν ογδόντα  οκτώ (188) Δοκίμων Υπαξιωματικών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΛΟΕΣ 2016

– Εκπαιδευτικός Πλους μηνός Νοεμβρίου

Στο πλαίσιο πρακτικής- ναυτικής εκπαίδευσης των Δοκίμων Υπαξιωματικών πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτικός Πλούς από 11 έως 13 Νοεμβρίου 2016 στο Μυρτώο Πέλαγος – Όρμο Ναυπλίου  με το Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ με την συμμετοχή εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) Δοκίμων Υπαξιωματικών.

– Εκπαιδευτικός Πλους μηνός Μαίου

Στο πλαίσιο πρακτικής- ναυτικής εκπαίδευσης των Δοκίμων Υπαξιωματικών πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτικός Πλούς από 20 έως 22 Μαίου 2016 στο Μυρτώο Πέλαγος – Όρμο Ναυπλίου  με το Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ με την συμμετοχή εκατόν τριάντα εννέα (139) Δοκίμων Υπαξιωματικών.

– Εκπαιδευτικός Πλους μηνός Μαρτίου

Στο πλαίσιο πρακτικής- ναυτικής εκπαίδευσης των Δοκίμων Υπαξιωματικών πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτικός Πλούς από 4 έως 6 Μαρτίου 2016 στη Νήσο Σύρο (Λ. Ερμούπολης)  με το Α/Γ  ΙΚΑΡΙΑ με την συμμετοχή  εκατόν πενήντα ένα (151) ΔΥ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΛΟΕΣ 2015

– Εκπαιδευτικός Πλους μηνός Δεκεμβρίου

Στο πλαίσιο της πρακτικής εκπαίδευσης των ΔΥ παραγματοποιήθηκε από 11 έως 13 Δεκεμβρίου Εκπαιδευτικός Πλους με το Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ , με την συμμετοχή εκατόν πενήντα δύο (152) ΔΥ.

– Εκπαιδευτικός Πλους μηνός Νοεμβρίου

Στο πλαίσιο της πρακτικής εκπαίδευσης των ΔΥ παραγματοποιήθηκε από 10 έως 13 Νοεμβρίου Εκπαιδευτικός Πλους με το Α/Γ ΣΑΜΟΣ  στο πλαίσιο Ασκήσεως “ΑΙΓΙΑΛΟΣ 3/15”, με την συμμετοχή εκατόν πενήντα ένα (151) ΔΥ.

– Εκπαιδευτικός Πλους μηνός Οκτωβρίου

Στο πλαίσιο πρακτικής- ναυτικής εκπαίδευσης των Δοκίμων Υπαξιωματικών πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτικός Πλούς από 23 έως 29 Οκτωβρίου 2015 σε Σαρωνικό – Σποράδες – Κεντρικό Αιγαίο  και  Θερμαικό με το Α/Γ ΡΟΔΟΣ, με την συμμετοχή εκατόν σαράντα εννέα  (149) Δοκίμων Υπαξιωματικών.

– Εκπαιδευτικός Πλους μηνός Μαίου

Στο πλαίσιο πρακτικής- ναυτικής εκπαίδευσης των Δοκίμων Υπαξιωματικών πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτικός Πλούς από 22 έως 24 Μαίου 2015 στη Νήσο Τήνο με το Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ με την συμμετοχή εκατόν είκοσι δύο (122) Δοκίμων Υπαξιωματικών. 

– Εκπαιδευτικός Πλους μηνός Μαρτίου

Στο πλαίσιο πρακτικής- ναυτικής εκπαίδευσης των Δοκίμων Υπαξιωματικών πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτικός Πλούς από 13 έως 15 Μαρτίου 2015 στη Νήσο Σύρο με το Α/Γ ΡΟΔΟΣ με την συμμετοχή εκατόν τριάντα εννέα (139) Δοκίμων Υπαξιωματικών.

– Εκπαιδευτικός Πλους μηνός Ιανουαρίου

Στο πλαίσιο πρακτικής- ναυτικής εκπαίδευσης των Δ.Υ πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτικός Πλούς από 16 έως 18 Ιανουαρίου 2015 στη Νήσο Σκύρο με το Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ με συμμετοχή εκατόν σαράντα τριών (143) Δ.Υ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΛΟΕΣ 2014

– Εκπαιδευτικός Πλους μηνός Μαρτίου

Στο πλαίσιο πρακτικής- ναυτικής εκπαίδευσης των Δ.Υ πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικός πλους από 07 έως 09 Μαρτίου στο Ηράκλειο με Α/Γ ΣΑΜΟΣ.

– Εκπαιδευτικός Πλους με Φ/Γ

Από 05 έως 12 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικός πλούς σπουδαστών Β΄ έτους ειδικότητας Τ/ΟΠΛ και Τ/ΗΝ με Φ/Γ φυλακής σκοπούντος.

– Εκπαιδευτικός Πλους με Φ/Γ
– Από 19 έως 27 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικός πλους σπουδαστών Β΄ έτους ειδικότητας ΕΕ με Φ/Γ φυλακής σκοπούντος.

 Εκπαιδευτικός Πλούς μηνός Ιανουαρίου 

Στο πλαίσιο της πρακτικής εκπαίδευσης των Δ.Υ. πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτικός Πλούς
απο 24 έως 26 Ιανουαρίου στο Ναύπλοιο με το Α/Γ ΡΟΔΟΣ, με συμμετοχή εκατόν εβδομήντα εννέα (179) Δ.Υ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΛΟΕΣ 2013

-Εκπαιδευτικός Πλούς μηνός Δεκεμβρίου

Στο πλαίσιο της πρακτικής εκπαίδευσης των Δ.Υ. πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτικός Πλούς
απο 13 έως 15 Δεκεμβρίου στη Νήσο Σύρο με το Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ , με συμμετοχή εκατόν εβδομήντα εννέα (179) Δ.Υ.

-Εκπαιδευτικός Πλους μηνός Νοεμβρίου

Στο πλαίσιο της πρακτικής εκπαίδευσης των Δ.Υ. πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτικός Πλους από 15 έως 17 Νοεμβρίου στη Νήσο Δήλο με το Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ , με συμμετοχή εκατόν εβδομήντα εννέα (179) Δ.Υ.

-Εκπαιδευτικοί Πλόες μηνός Οκτωβρίου

Στο πλαίσιο πρακτικής εκπαίδευσης ΔΥ πραγματοποίηθηκε Εκπαιδευτικός Πλους από 24-29 Οκτ με το Α/Γ ΣΑΜΟΣ, με τη συμμετοχή  εκατόν εβδομήντα εννέα (179) ΔΥ, κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

-Εκπαιδευτικός Πλους μηνός Μαïου

Στο πλαίσιο της πρακτικής εκπαίδευσης των Δ.Υ. πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτικός Πλους από 24 έως 26  Μαïου στη Νήσο Μήλο, με το Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ , με συμμετοχή του συνόλου των Δ.Υ.

-Εκπαιδευτικός Πλους μηνός Απριλίου

Στο πλαίσιο της πρακτικής εκπαίδευσης των ΔΥ παραγματοποιήθηκε από 3 έως 7 Απριλίου Εκπαιδευτικός Πλους στο Λιμένα Βόλου, με τα Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ και Α/Γ ΧΙΟΣ στο πλαίσιο Ασκήσεως “ΑΙΓΙΑΛΟΣ 1/13”, με συμμετοχή εκατόν εξήντα έξι(166) ΔΥ.

 Εκπαιδευτικός Πλους με Φ/Γ

Από 27 Μαρτίου έως 04 Απριλίου πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικός πλούς σπουδαστών Β΄ τάξης ειδικότητας ΑΡΜ με Φ/Γ φυλακής σκοπούντος.

-Εκπαιδευτικός Πλους μηνός Ιανουαρίου 

Στο πλαίσιο της πρακτικής εκπαίδευσης των ΔΥ πραγματοποιήθηκε από 18-20 Ιανουαρίου Εκπαιδευτικός Πλους στο Ναύπλιο με το Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ με συμμετοχή του συνόλου των ΔΥ.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΛΟΕΣ 2012


-Εκπαιδευτικός Πλους μηνός Δεκεμβρίου

Στο πλαίσιο της πρακτικής εκπαίδευσης των ΔΥ πραγματοποιήθηκε από 14-16 Δεκεμβρίου Εκπαιδευτικός Πλους στο Ναύσταθμο Κρήτης με το Α/Γ ΧΙΟΣ με συμμετοχή του συνόλου των ΔΥ.

-Εκπαιδευτικοί Πλόες μηνός Οκτωβρίου

Στο πλαίσιο πρακτικής εκπαίδευσης ΔΥ πραγματοποίηθηκαν οι κάτωθι πλόες:

α.  Από 5-9 Οκτ με Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ, με τη συμμετοχή ενενήντα (90) ΔΥ, κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων που πραγματοποιήθηκαν στη Μύρινα Ν. Λήμνου.

β.  Από 24-29 Οκτ με Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ, με τη συμμετοχή ενενήντα πέντε (95) ΔΥ, κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

-Εκπαιδευτικός Πλους μηνός Απριλίου

Στο πλαίσιο της πρακτικής εκπαίδευσης των ΔΥ παραγματοποιήθηκε από 27 – 29 Απριλίου Εκπαιδευτικός Πλους στο Ναύσταθμο Κρήτης με το Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ με συμμετοχή εκατόν τριάντα πέντε (135) ΔΥ.

– Εκπαιδευτικός Πλους μηνός Ιανουαρίου

Στο πλαίσιο της πρακτικής εκπαίδευσης των ΔΥ πραγματοποιήθηκε από 27 – 29 Ιανουαρίου Εκπαιδευτικός Πλους στο Ναύπλιο με τα Α/Γ ΧΙΟΣ και ΠΓΥ ΑΞΙΟΣ με συμμετοχή του συνόλου των ΔΥ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΛΟΕΣ 2011

– Εκπαιδευτικοί Πλόες μηνός Δεκεμβρίου

Στο πλαίσιο της πρακτικής εκπαίδευσης των ΔΥ πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι πλόες:

α. Από 1 – 5 Δεκεμβρίου με τα Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ και ΛΕΣΒΟΣ, με συμμετοχή του συνόλου των ΔΥ (εκτός ειδ. Ε/Ε – ΜΗΧ), στην άσκηση “Δικέφαλος Αετός”.

β. Από 12 – 16 Δεκεμβρίου με τις Φρεγάτες ΣΠΕΤΣΑΙ και ΑΔΡΙΑΣ, με συμμετοχή ΔΥ ειδικοτήτων Ε/Ε και ΜΗΧ, στην άσκηση Αστραπή.

– Εκπαιδευτικός Πλους  – Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου

Στο πλαίσιο της πρακτικής εκπαίδευσης των ΔΥ πραγματοποιήθηκε από 24 – 29 Οκτωβρίου 2011 Εκπαιδευτικός Πλους με το Α/Γ ΧΙΟΣ σε συνδυασμό με την συμμετοχή  στην παρέλαση της 28ηςΟκτωβρίου.

 – Εκπαιδευτικός Πλους μηνός Ιουνίου

Στο πλαίσιο της πρακτικής εκπαίδευσης των ΔΥ πραγματοποιήθηκε την 14 Ιουνίου 2011 Εκπαιδευτικός Πλους με το Υ/Β ΤΡΙΤΩΝ με συμμετοχή δύο (2) ΔΥ, στην άσκηση ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ 13/11.

 – Εκπαιδευτικός Πλους μηνός Μαΐου

Στο πλαίσιο της πρακτικής εκπαίδευσης των ΔΥ πραγματοποιήθηκε από 20 – 22 Μαΐου 2011 Εκπαιδευτικός Πλους στη Ν. Σύρο με το Α/Γ ΡΟΔΟΣ με συμμετοχή του συνόλου των ΔΥ.

 – Εκπαιδευτικός Πλους από 29 Απριλίου – 1 Μαΐου

Στο πλαίσιο της πρακτικής εκπαίδευσης των ΔΥ πραγματοποιήθηκε από 29 Απριλίου – 1 Μαΐου 2011 Εκπαιδευτικός Πλους στο Ναύπλιο με το Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ με συμμετοχή του συνόλου των ΔΥ.

– Εκπαιδευτικοί Πλόες μηνός Μαρτίου

Στο πλαίσιο της πρακτικής εκπαίδευσης των ΔΥ πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι πλόες:

α. Την 15 Μαρτίου με το Υ/Β ΤΡΙΤΩΝ με συμμετοχή δύο (2) ΔΥ, στην άσκηση ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ 7/11.

β. Από 11 – 13 Μαρτίου στο Ναύπλιο με τα Α/Γ ΧΙΟΣ και ΙΚΑΡΙΑ με συμμετοχή του συνόλου των ΔΥ.

 – Εκπαιδευτικός Πλους μηνός Φεβρουαρίου

Στο πλαίσιο της πρακτικής εκπαίδευσης των ΔΥ πραγματοποιήθηκε την 21 Φεβρουαρίου 2011 Εκπαιδευτικός Πλους με το Υ/Β ΝΗΡΕΥΣ με συμμετοχή δύο (2) ΔΥ, στην άσκηση ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ 5/11.

 – Εκπαιδευτικός Πλους μηνός Ιανουαρίου

Στο πλαίσιο της πρακτικής εκπαίδευσης των ΔΥ πραγματοποιήθηκε την 24 Ιανουαρίου 2011 Εκπαιδευτικός Πλους με τα Ν/Α ΑΗΔΩΝ και ΑΛΚΥΩΝ με συμμετοχή δώδεκα (12) ΔΥ, στην άσκηση ΓΡΙΠΠΟΣ 1/11.