ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΝΕΟΚΑΤΑΤΑΓΕΝΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΜΥΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ