Εκπαιδευτικοί Πλόες

Σκοπός των Χειμερινών Εκπαιδευτικών Πλόων είναι η πρακτική εξάσκηση των Δοκίμων Υπαξιωματικών σε θέματα θεωρητικής εκπαίδευσης, η εξοικείωσή τους με τη θάλασσα καθώς και η προβολή του Πολεμικού Ναυτικού στα λιμάνια που καταπλέουν.

Τα ταξίδια αυτά είναι συνολικά οκτώ, δηλαδή ένα για κάθε μήνα χειμερινής περιόδου από το Νοέμβριο έως τον Ιούνιο. Από αυτά, εκείνα των μηνών Νοεμβρίου, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου Μαΐου και Ιουνίου, δηλαδή πέντε συνολικά, είναι διήμερης διάρκειας και τα υπόλοιπα τρία, των μηνών Οκτωβρίου, Δεκεμβρίου και Απριλίου, είναι μεγαλύτερης διάρκειας.

Οι διήμεροι εκπαιδευτικοί πλόες διαρκούν από το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής.

Οι τριήμεροι εκπαιδευτικοί πλόες Δεκεμβρίου και Απριλίου εκτελούνται πριν από την έναρξη των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα αντίστοιχα, προγραμματιζόμενοι κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται τριήμερη διάρκεια, με διάθεση μόνο μίας εργάσιμης εκπαιδευτικής ημέρας. Ο εκπαιδευτικός πλους του Οκτωβρίου εκτελείται για την συμμετοχή αγήματος παρελάσεως 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.