Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων για τις σχολές ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ 2012-13, με 1η σχολή προτίμησης την ΣΜΥΝ, των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή, προκειμένου να αποστείλουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά έως την 4η Μαΐου 2012.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ 2012