Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων για τις σχολές ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ 2013-14, με 1η σχολή προτίμησης την ΣΜΥΝ, των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή, προκειμένου να αποστείλουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά έως την 29η Μαΐου 2013.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2013