1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤ’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΜΥΝ 2023

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ