ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ B’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ Β’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ TEST COVID-19