Την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 08:00 καλούνται οι επιτυχόντες
του διαγωνισμού κατάταξης 2014, εκατόν έντεκα (111) Δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λ.Σ.,
σύμφωνα με το ΦΕΚ 872 Γ της 26 Αυγούστου 2015, για κατάταξη στη Σχολή
Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.) στις εγκαταστάσεις της
Σ.Μ.Υ.Ν. ( Σκαραμαγκάς Αττικής )

Τηλέφωνα επικοινωνίας με τη Σχολή Δ.Υ.Λ.Σ. : 210 – 5531729 και
2105531751 (FAX).