ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΜΕ 1η ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΝ ΣΜΥΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ 2016-17