ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ 2016-17 ΝΕΑ ΤΡΟΠ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11-5-2016 Επιπρόσθετες Οδηγίες Συμπλήρωσης Άιτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης Υποψηφίου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ 2016-17