ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Κ’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2019

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ Κ’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2019