ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΝΕΟΚΑΤΑΤΑΓΕΝΤΩΝ ΔΟΚ ΥΠΑΞ ΣΜΥΝ 38ης ΣΕΙΡΑΣ 2017-2018
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ