ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ 2019

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΣΜΥΝ 2019