2019.11.13 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ζ’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2019

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ Z’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2019