Ανακοινώνεται ότι την 16 Ιουνίου 2013 κατέπλευσε στον λιμενίσκο Ν.Β. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ το Ι/Φ ΓΡΑΙΓΟΣ, το οποίο σύντομα θα ενταχθεί στην δύναμη της σχολής, επ’ ωφελεία των Δοκίμων Υπαξιωματικών σε θέματα εκπαίδευσης τους στον ναυτικό αθλητισμό και στην ναυτική τέχνη. Το εν λόγω σκάφος παραχωρήθηκε στη ΣΜΥΝ μετά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης από τον Ναύσταθμο Κρήτης.