ΘΕΡΙΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΣ (ΘΕΠ)

Ως επιστέγασμα της παρεχόμενης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στη χειμερινή περίοδο, αλλά και στο πλαίσιο της πρακτικής – επιχειρησιακής – τεχνικής εκπαίδευσης των ΔΥ, προβλέπεται σε κάθε θερινή περίοδο να πραγματοποιείται ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους (ΘΕΠ).

Σκοπό του ΘΕΠ, πέραν της ναυτικής εκπαίδευσης, αποτελεί η προβολή της χώρας και του ΠΝ, καθώς και η επαφή των ΔΥ με τα πολιτιστικά δρώμενα άλλων χωρών.

Στο Θ.Ε.Π συμμετέχουν όλοι οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί πλην των ΔΥ της τρίτης τάξης που ονομάζονται Κελευστές. Οι ακριβείς ημερομηνίες ενάρξεως και λήξεως της Θερινής Εκπαιδευτικής Περιόδου καθορίζονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διοικήσεις του ΠΝ.

Το πρόγραμμα του Θ.Ε.Π. καταρτίζεται από τη Σχολή σε ετήσια βάση.

ΘΕΠ 2019

Ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλούς των ΔΥ πραγματοποιήθηκε από 26 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου 2019, με το Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ. Κατά τη διάρκεια του ΘΕΠ οι ΔΥ επισκέφθηκαν τους παρακάτω λιμένες:

 • 29 Ιουλίου – 1 Αυγούστου  Λιμένα Μπάρ (Μαυροβούνιο)
 • 1 – 4 Αυγούστου  Λιμένα Μπάρι (Ιταλία)
 • 6 – 9 Αυγούστου  Λιμένα Κέρκυρας
 • 13 – 15 Αυγούστου Λιμένα Ν.Τήνου
 • 17-19  Αυγούστου Λιμένα Ρόδου
 • 20 Αυγούστου Ναύσταθμος Σαλαμίνας

Στον πλου συμμετείχαν (124) ΔΥ, καθώς και δύο (2) απο τήν ΣΜΥ και δύο (2) απο την ΣΤΥΑ. Στο ίδιο πλαίσιο από 16 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου (48)  ΔΥ συμμετείχαν στις δραστηριότητες των πλοίων ετοιμότητας ΔΦΓ.

ΘΕΠ 2018

Ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλούς των ΔΥ πραγματοποιήθηκε από 27 Ιουλίου έως 21 Αυγούστου 2018, με το Α/Γ ΧΙΟΣ. Κατά τη διάρκεια του ΘΕΠ οι ΔΥ επισκέφθηκαν τους παρακάτω λιμένες:

 • 30 Ιουλίου – 2 Αυγούστου  Λιμένα Μπάρ (Μαυροβούνιο)
 • 2 – 5 Αυγούστου  Λιμένα Μπάρι (Ιταλία)
 • 9 – 12 Αυγούστου  Λιμένα Λεμεσού (Κύπρος)
 • 14 – 15 Αυγούστου Λιμένα Ν.Τήνου
 • 17-19  Αυγούστου Λιμένα Σάμου
 • 21 Αυγούστου Ναύσταθμος Σαλαμίνας

Στον πλου συμμετείχαν (141) ΔΥ, καθώς και δύο (2) απο τή ΣΜΥ, δύο (2) απο τη ΣΤΥΑ και δύο εκ Ρουμανίας ΔΥ. Στο ίδιο πλαίσιο από 18 Ιουλίου έως 19 Αυγούστου (39)  ΔΥ συμμετείχαν σε δραστηριότητες των πλοίων ετοιμότητας ΔΦΓ.

ΘΕΠ 2017

Ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλούς των ΔΥ πραγματοποιήθηκε από 27 Ιουλίου έως 21 Αυγούστου 2017, με το Α/Γ ΡΟΔΟΣ. Κατά τη διάρκεια του ΘΕΠ οι ΔΥ επισκέφθηκαν τους παρακάτω λιμένες:

 • 30 Ιουλίου – 2 Αυγούστου  Λιμένα Λεμεσού (Κύπρος)
 • 6 – 9 Αυγούστου  Λιμένα Κωστάντζα (Ρουμανία)
 • 9 – 12 Αυγούστου  Λιμένα Βάρνα (Βουλγαρία)
 • 14 – 15 Αυγούστου Λιμένα Ν.Τήνου
 • 17-19  Αυγούστου Λιμένα Σούδας (ΝΚ)
 • 21 Αυγούστου Ναύσταθμος Σαλαμίνας

Στον πλου συμμετείχαν (138) ΔΥ, καθώς και δύο (2) απο τή ΣΜΥ, δύο (2) απο τη ΣΤΥΑ-ΣΥΔ και δύο εκ Ρουμανίας ΔΥ. Στο ίδιο πλαίσιο από 17 Ιουλίου έως 19 Αυγούστου (36)  ΔΥ συμμετείχαν σε δραστηριότητες των πλοίων ετοιμότητας ΔΦΓ.

Στο πλαίσιο της πρακτικής – επιχειρησιακής εκπαίδευσης των ΔΥ και σε συνέχεια της ακαδημαϊκής τους εκπαίδευσης, προβλέπεται σε κάθε θερινή περίοδο να πραγματοποιείται Θερινός Εκπαιδευτικός πλους (ΘΕΠ).

Σκοπός του ΘΕΠ, πέραν της πρακτικής εκπαίδευσης, είναι η προβολή της Ελλάδας και του Πολεμικού Ναυτικού και η βελτίωση του πολιτιστικής αγωγής των ΔΥ.

 ΘΕΠ 2016

Ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλούς των ΔΥ πραγματοποιήθηκε από 28 Ιουλίου έως 21 Αυγούστου 2016, με το Α/Γ ΧΙΟΣ. Κατά τη διάρκεια του ΘΕΠ οι ΔΥ επισκέφθηκαν τους παρακάτω λιμένες:

 • 1- 4 Αυγούστου  Λιμένα Σπλίτ  (Κροατία)
 • 5 – 8 Αυγούστου  Λιμένα  Μπάρ (Μαυροβούνιο)
 • 9 – 11 Αυγούστου  Λιμένα Δυρραχίου (Αλβανία)
 • 14 – 15 Αυγούστου Λιμένα Ν.Τήνου
 • 17-18  Αυγούστου Λιμένα Ηρακλείου Κρήτης
 • 21 Αυγούστου Ναύσταθμος Σαλαμίνας

Στον πλου συμμετείχαν εκατόν δεκα έξι  (116) ΔΥ, καθώς και δύο (2) απο τήν ΣΜΥ και δύο (2) απο την ΣΤΥΑ.
Στο ίδιο πλαίσιο από 28 Ιουλίου έως 21 Αυγούστου τριάντα πέντε  (35)  ΔΥ συμμετείχαν στις δραστηριότητες των εκάστοτε πλοίων ετοιμότητας ΔΦΓ.

 ΘΕΠ 2015

Ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλούς των ΔΥ πραγματοποιήθηκε από 27 Ιουλίου έως 21 Αυγούστου 2015, με το Α/Γ ΡΟΔΟΣ. Κατά τη διάρκεια του ΘΕΠ οι ΔΥ επισκέφθηκαν τους παρακάτω λιμένες:

 • 1- 4 Αυγούστου  Λιμένα Βάρνας  (Βουλγαρία)
 • 5 – 8 Αυγούστου Λιμένα  Κωνστάντζα  (Ρουμανία)
 • 12 – 15 Αυγούστου  Λιμένα Ν.Τήνου
 • 17 – 18 Αυγούστου Λιμένα Χανίων
 • 21 Αυγούστου Ναύσταθμος Σαλαμίνας

Στον πλου συμμετείχαν εκατόν δεκατρείς (113) ΔΥ.
Στο ίδιο πλαίσιο από 27 Ιουλίου έως 21 Αυγούστου Τριάντα ένας (31)  ΔΥ συμμετείχαν στις δραστηριότητες των εκάστοτε πλοίων ετοιμότητας ΔΦΓ.

ΘΕΠ 2014

Ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλούς των ΔΥ πραγματοποιήθηκε από 25 Ιουλίου έως 16 Αυγούστου 2014, με το Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ. Κατά τη διάρκεια του ΘΕΠ οι ΔΥ επισκέφθηκαν τους παρακάτω λιμένες:

 • 28 – 30 Ιουλίου  Λιμένα Σπλίτ  (Κροατία)
 •   2  –  4 Αυγούστου Λιμένα  Βαλέτα  (Μάλτα)
 •   8 – 10 Αυγούστου Λιμένα Λεμεσού (Κύπρο)
 • 11 – 12 Αυγούστου  Λιμένα Ρόδου
 • 13 – 15 Αυγούστου Λιμένα Τήνου
 • 16 Αυγούστου Ναύσταθμος Σαλαμίνας

Στον πλου συμμετείχαν εκατόν εξήντα πέντε (116) ΔΥ.
Στο ίδιο πλαίσιο απο 23 Σεπτέμβρη έως 13 Αυγούστου Εξήντα ένας (61)  ΔΥ συμμετείχαν στις δραστηριότητες των εκάστοτε πλοίων ετοιμότητας ΔΦΓ.

ΘΕΠ 2013

Ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλούς των ΔΥ πραγματοποιήθηκε από 31 Ιουλίου έως 16 Αυγούστου 2013, με το Α/Γ ΣΑΜΟΣ. Κατά τη διάρκεια του ΘΕΠ οι ΔΥ επισκέφθηκαν τους παρακάτω λιμένες:

 

 • 3 – 5 Αυγούστου Λιμένα Λεμεσού (Κύπρος)
 • 6 – 9 Αυγούστου Λιμένα Χάιφας (Ισραήλ)
 • 12 – 15 Αυγούστου Λιμένα Νήσου Τήνου
 •        16 Αυγούστου Ναύσταθμος Σαλαμίνας

Στον πλου συμμετείχαν εκατόν εξήντα πέντε (165) ΔΥ.
Στο ίδιο πλαίσιο σαράντα επτά (47) και έντεκα (11) 2ετείς ΔΥ συμμετείχαν στις δραστηριότητες των εκάστοτε πλοίων ετοιμότητας ΔΦΓ και  στο ΚΕΦΝ αντίστοιχα.

ΘΕΠ 2012

Ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλούς των ΔΥ πραγματοποιήθηκε από 2 έως 21 Αυγούστου 2012, με το Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ.

Κατά τη διάρκεια του ΘΕΠ οι ΔΥ επισκέφθηκαν τους παρακάτω λιμένες:

 •  9 – 12  Αυγούστου Αλεξανδρούπολη
 • 14 – 16 Αυγούστου Τήνο
 • 17 – 19 Αυγούστου Λέρο
 • 21 Αυγούστου ΝΣ.

Στον πλου συμμετείχαν εκατόν εξήντα πέντε (165) ΔΥ.

Στο ίδιο πλαίσιο πενήντα οκτώ (58) και εννέα (9) 2ετείς ΔΥ συμμετείχαν στις δραστηριότητες των εκάστοτε πλοίων ετοιμότητας ΔΦΓ και  στο ΚΕΦΝ αντίστοιχα.