Κατά τη τριετή φοίτηση στη Σχολή, οι σπουδαστές εκτός των μαθημάτων που παρακολουθούν, συμμετέχουν και σε άλλες δραστηριότητες, όπως πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και ενημερωτικές επισκέψεις σε Μουσεία, Θέατρα, βιομηχανίες κ.λ.π.

Επίσης, γίνονται διαλέξεις με θέματα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος που καλύπτουν τομείς γνώσεων, απαραιτήτων για τους μελλοντικούς Υπαξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού.

Παράλληλα, από τα εκπαιδευτικά ταξίδια μικρής διάρκειας με τα πλοία του στόλου καθώς και από τον Θερινό Εκπαιδευτικό Πλου, διάρκειας περίπου 30 ημερών σε λιμένες του εξωτερικού (Μεσόγειος – Μαύρη Θάλασσα) και της ημεδαπής, δίδεται η ευκαιρία στους Δοκίμους Υπαξιωματικούς να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες ερχόμενοι σε επαφή με ανθρώπους διαφορετικής πολιτιστικής κληρονομιάς.